Menu

VÆRDISÆT OG BØRNEPOLITIK

Værdisæt & Børnepolitik

Ebeltoft fodbold

 

I Ebeltoft fodboldklub (EFK) har vi følgende målsætninger:

Vi vil skabe et godt sportsligt og socialt miljø for alle – medlemmer, ledere, frivillige og forældre

Vi vil være et socialt samlingspunkt i lokalområdet, en klub for - og af medlemmerne

For at kunne leve op til vores målsætninger, har vi valgt følgende værdisætninger:

EFK er et forpligtende og frivilligt fællesskab

Alle parter i EFK er ligeværdige

Klubben før holdet

Holdet før spilleren

Alle behandles respektfuldt i EFK

EFK er lig med fairplay

EFK`s overordnede formål er:

At vi igennem frivilligt arbejde vil fremme idrætten for alle i det lokale samfund og skabe plads for enhver, der vil dyrke idræt i et venskabeligt, personligt og udviklende socialt samvær på et plan, der tilgodeser både konkurrence og bredde.

 

I EFK ønsker vi:

At vores børn trives og færdes i et trygt miljø, hvor de kan føle sig som en del af et fællesskab. Derfor er det vigtigt for os, at vi har et fælles sæt spilleregler som både spillere, trænere såvel som frivillige og forældre kan følge i bestræbelsen på, at skabe de bedste rammer. Det er vigtigt, at både børn og voksne har klare rammer at forholde sig til – det

betyder at både børn og voksne forpligter sig gensidigt i det som er den fælles opgave: at sikre et sundt trivselsmiljø, hvor børnene trygt kan dyrke deres idræt og have det sjovt.

I EFK tager vi udgangspunkt i DBU’s børnesyn. Dette betyder i korte træk, at børnene er i centrum i klubben. Vi bestræber os på at efterleve dette børnesyn hvor alle børn har rettigheder og at vi som voksne giver dem nogle løfter, så de får de bedste mulige vilkår, for at have det sjovt og trives når de er i klubben. Vores børnetræning tager derfor også udgangspunkt i DBU’s til enhver tid gældende anbefalinger for aldersgrupper. Du kan læse mere om rettighederne og løfterne her:

https://www.dbujylland.dk/traening-inspiration/boernefodbold/strategi-for-dansk-boernefodbold/dbu-s-boernerettigheder/

https://www.dbujylland.dk/traening-inspiration/boernefodbold/strategi-for-dansk-boernefodbold/dbu-s-10-boerneloefter/

OBS! Vi gør opmærksom på, at vi indhenter den lovpligtige børneattest på alle klubbens trænere og andre som har en rolle i klubben, lige så snart de er tilknyttet klubben.

Børnepolitik:

Trivsel:

Fokus på at inkludere den enkelte spiller i fællesskabet igennem varierede øvelser og ligeværdig omgangstone. Oplever vi at en spiller ofte begynder at melde afbud til træning, ikke vil klæde om sammen med holdet eller ikke tør sætte sig selv på spil i øvelser, reagerer vi overfor den enkelte spiller og familie.

Ved mobning (herunder digital mobning) sætter træner følgende i gang:

· Undersøger i første omgang hvad der er i spil

· Forsøger at kortlægge situationen så grundigt som muligt

· Tager hånd om situationen med alle de involverede parter (barn, forældre, ledere)

· Følger op på situationen løbende.

Er situationen fortsat ikke løst, udarbejdes der en handleplan for den konkrete situation og Bestyrelsen/fodboldudvalget inddrages.

Voksnes sprogbrug: Ebeltoft fodbold forventer at alle voksne – trænere, ledere og forældre – taler ordentligt til alle – både børn og andre voksne - i klubben og til kampe til alle tider.

Det accepteres ikke at voksne skælder hverken børn eller voksne ud i klubben.

Sprogbrug børn imellem

Ebeltoft fodbold forventer at alle børn taler ordentligt til hinanden i klubben til alle tider.

Fairplay Alle er ansvarlige for at kampe og træning afvikles på en god og ordentlig måde – uanset om man løber på banen eller står på sidelinjen. Trænere, forældre, ledere, spillere og dommere spiller alle sammen en rolle, når det kommer til fairplay. Overordnet set handler fairplay om respekt.

· Respekt for dommerne

· Respekt for trænerne

· Respekt for de frivillige

· Respekt for den enkelte spiller

· Respekt for spillet

· Ordentlig adfærd på sidelinjen.

Sociale medier samt mobilbrug:

Ebeltoft Fodbold opfordrer spillere og trænere til at benytte Holdsport/Kampklar til alt kommunikation vedrørende holdet og til den enkelte spiller.

Ebeltoft Fodbold anbefaler:

· at mobilen bliver i tasken under omklædning, og benyttes minimalt.

· at der ikke tages billeder med egen mobil i omklædningsrummet, kun video af sejrssang er tilladt.

· at det for spillere og trænere kun tilladt at dele billeder og video af holdaktiviteter på sociale medier.

· at kommunikation med holdets aktører foregår via Holdsport/Kampklar. Sms’er er tilladt i akutte situationer.

Forannævnte politik er ikke til hinder for at en træner evt. kan være privat ven med en spiller på fx. Facebook.

Adfærd i omklædningsrum:

Ebeltoft Fodbold opfordrer alle spillere til at gå i bad efter træning og kamp, samt at klæde samlet om inden.

Omklædningsrummet er spillernes, og derfor opfordres forældre og trænere til at holde sig udenfor. Omklædningsrummet kan med fordel benyttes til taktisk oplæg og praktisk info før kamp eller træning.

Acceptabel og uacceptabel adfærd Børn har ret til beskyttelse mod overgreb og krænkelser, og de voksne har ret til beskyttelse mod urigtig mistanke om samme. Derfor skal de voksne være særdeles opmærksomme på ikke at give anledning til evt. fejlfortolkninger i forbindelse med fysisk kontakt.

Det er okay at give hånd, give high-five, kramme og lægge en arm om skulderen på et barn, ligesom det er okay at trøste.

Det er uacceptabelt at berøre inderlår/skridt, numse og bryst/maveregionen, ligesom det er uacceptabelt at kysse (også på kinden eller andre steder).

Det er også uacceptabelt at udnytte sin større fysiske styrke til at udøve magt over et barn.

Vold, trusler om vold, chikane og mobning accepteres ikke, hverken fra træner, leder, forældre eller spillere. Og der skal straks handles på det; i første omgang fra trænerens side, senere følger ledelsen op på situationen.

Overnatningsforhold på ture, træningslejre mv. Der skal der altid være mindst to voksne sammen med børnene i forbindelse med overnatning, og det skal altid være mindst én voksen af samme køn som børnene.

Afklaring af uoverensstemmelser

Børneudviklingstræneren og klubbens formand skal uopholdeligt informeres om uoverensstemmelser i forhold til forannævnte politiker og retningslinjer.

 

Kommunens Strategi ”Vi gør det sammen”

Kommunens strategi herunder bæredygtighed og sundhed der bl.a. omfatter politikker vedrørende alkohol, rygning, snus og andre rusmidler gælder for hele idrætsområdet.

Overtrædelse af lokalt fastsatte regler kan medføre øjeblikkelig bortvisning fra området og udelukkelse af medlemskab i klubben.

Ebeltoft fodbold vil gerne byde alle velkommen i klubben. Derfor er vi også glade for at Syddjurs kommune har mulighed for at støtte økonomisk trængte familier Med betaling af kontingent mv. gennem det såkaldte fritidspas. Medlemsadministrator kan hjælpe med yderligere info om mulighederne.

Kontakt vores kassere for yderlige information på: kasserer.ebeltoftfodbold@gmail.com

 

Luk